Oferta

PROJEKTOWANIE

  • instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., gazowych i wentylacyjnych
  • sieci i przyłączy wod.-kan.
  • budynków nowych, rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów itp.
  • adaptacje projektów typowych

NADZÓR BUDOWLANY

  • kierownictwo budowy w specjalności instalacyjnej (branża sanitarna)
  • przeglądy budynków i instalacji

KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE

  • przedmiary i kosztorysy branży budowlanej
  • przedmiary i kosztorysy branży instalacyjnej

WYKONAWSTWO

  • montaż instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych
  • montaż technologii kotłowni (kotły c.o., pompy ciepła, zasobniki c.w.u. itp.)


Archiwa