Wybrane realizacje


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji kotłowni na paliwo stałe w budynkach leśniczówek w Nadleśnictwie Karwin


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dot. budowy budynku kancelarii leśnictwa Przeborowo w Nadleśnictwie Smolarz


Projekt instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni na biomasę, instalacji wod.-kan. w budynku OSP Lewice


Projekt instalacji c.o. wraz z technologią pompy ciepła oraz technologii kotłowni z kotłem elektrycznym, instalacji wod.-kan., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej w Gorzowie Wlkp.


Projekt instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji w budynku szkoły podstawowej w Kłodawie (w części podlegającej przebudowie)


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 300 kW w budynku użyteczności publicznej w Dobiegniewie


Projekt instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni na biomasę, instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji w budynku Stacji Demontażu Pojazdów w Drezdenku


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy instalacji grzewczej, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji w budynku OSP Żółwin


Projekt przebudowy naziemnej instalacji ciepłowniczej na terenie zakładu produkcyjnego w m. Barlinek


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła typu powietrze/woda, instalacji wod.-kan. wraz z przyłączami oraz instalacji wentylacji w budynku sali wiejskiej w m. Pomierzyn


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gdańskiej w Dobiegniewie


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy instalacji gazowej wraz z montażem kotła c.o. i modernizacją instalacji c.o. w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Dobiegniewie


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. termomodernizacji budynku Szkółki Leśnej w Nadleśnictwie Karwin


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dot. termomodernizacji, przebudowy oraz przystosowania budynku ośrodka zdrowia dla osób niepełnosprawnych w m. Dobiegniew

OZ na strone 1OZ na strone 2


Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Zwierzynie


Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku szkoły w Strzelcach Kraj. (wspólnie z JM Projekt)


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich


Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką sterującą w budynku biurowym w Gorzowie Wielkopolskim


Projekt budowy instalacji gazowej oraz wymiany instalacji c.o. wraz z montażem gazowego kotła grzewczego w budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Dobiegniewie


Projekt zmiany źródła ciepła (powietrzna pompa ciepła) wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Obsługi Technicznej oraz budynku warsztatowo-garażowym na terenie oczyszczalni ścieków w Międzychodzie


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko


Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wielobranżowej budowy Osiedla nad Starą Notecią w Drezdenku

powietrze 1 v1


Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej


Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji ogrzewania podłogowego wraz z technologią pompy ciepła typu powietrze/woda w budynku mieszkalnym w konstrukcji drewnianej (z bali) w m. Rąpin


Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w m. Strzelce Kraj.


Projekt instalacji wod.-kan., wentylacji hybrydowej oraz nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni na pellet o mocy 285 kW w budynku produkcyjnym z częścią socjalno-biurową w m. Trzebicz


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Niegosław


Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach Zespołu Szkół w Dobiegniewie


Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko w obrębie Radowo


Projekt budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Dobiegniewie


Projekt przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Dobiegniewie


Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni na pellet o mocy 125 kW, instalacji wod.-kan. oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku produkcyjnym w m. Ługi


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku


Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła oraz instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko


Projekt instalacji grzewczej elektrycznej (kable grzejne) oraz wod.-kan. w budynku mieszkalnym w m. Długie


Projekt instalacji grzewczej elektrycznej (kable grzejne) oraz wod.-kan. w budynku mieszkalnym w m. Kwiejce


Projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalny wielorodzinnym w Drezdenku


Projekt remontu budynku administracyjno-biurowego w Drezdenku w zakresie instalacji c.o., wod.-kan. i klimatyzacji wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej


Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania z technologią pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku mieszkalnym w m. Muchocin w Gminie Międzychód


Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania z technologią pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym w m. Barlinek


Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Aleji Piastów w Strzelcach Krajeńskich (wspólnie z JM Projekt)


Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową dotyczącego przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Górki Noteckie


Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Zwierzyn


Projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pokojach gościnnych w Domu Weselnym w m. Stare Kurowo


Inwentaryzacja budowlana Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie

gok1


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu w budynku Zespołu Szkół w Dobiegniewie (wspólnie z JM Projekt)

szkola1dob


Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niwy i Ługi

Niwy


Projekt instalacji c.o. i kotłowni na pellet, instalacji wod.-kan. i wentylacji hybrydowej w budynku sali wiejskiej w m. Wrzeszczyna

wrzeszczyna


Projekt instalacji c.o. i technologii pompy ciepła, instalacji wod.-kan. i wentylacji hybrydowej w budynku sali wiejskiej w m. Biały Zdrój

bbi bialy zdroj


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

cpk elewacja


Projekt instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku

bbi marszalkowska


Projekt remontu budynku kościoła filialnego w Drezdenku

maryjka kosciol


Projekt instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej

ops klima


Projekt wielobranżowy budynku kancelarii leśnictwa w m. Goszczanowo wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej

bukowo


Projekt instalacji c.o., wod.-kan. i gazowej w budynku mieszkalno-usługowym (gabinet stomatologiczny) w m. Międzychód

EWP dentysta


Projekt instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym (adaptacja stodoły na cele mieszkalne) w pow. świebodzińskim

krzywy1 krzywy2


Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radęcin

uruscy1 uruscy2


Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania, gazowej w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w m. Międzyrzecz wraz z projektem podziemnego zbiornika na gaz płynny oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki

zamoy1


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko

Urban1


Projekt wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego-ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową w m. Strzelce Kraj. ul. Ogrodowa

MURBUD1


Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy ponad 1000 kW w budynku produkcyjnym w m. Stargard

R1 R3 R5 R4


Projekt instalacji w budynku mieszkalnym w m. Trzebicz Nowy z wykorzystaniem rewersyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda

PC1 PC2 PC3 PC4


Projekt instalacji ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko
SK1 Ogrzewanie podłogowe


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Osów

wodociag2 osow tomek


Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Drezdenku

CIS1 CIS2


Projekt rozbudowy przyłącza wody i zewnętrznej instalacji wodociągowej w ramach przebudowy skweru w Drezdenku


Projekt instalacji wod.-kan., c.o. wraz z technologią kotłowni na pelet w budynku magazynowym z zapleczem biurowym w m. Przeźmierowo

przezmierowo1 przezmierowo2


Projekt instalacji c.o., wod.-kan., gazowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym z częścią usługową (gabinety medyczne) w Drezdenku

brzost1 brzost2 brzost3brzost4a


Projekt instalacji ogrzewania podłogowego, wod.-kan., technologii źródła ciepła (powietrzna pompa ciepła) w budynku użyteczności publicznej w m. Marzenin

marzenin1 marzenin2 marzenin3 marzenin4


Projekt wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z grzewczymi urządzeniami gazowymi w budynku produkcyjno-magazynowym w m. Drezdenko

kappa 1 kappa 2 kappa 3


Projekt instalacji wod.-kan. i c.o. wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy 75 kW w budynku handlowo-usługowym w m. Biedrusko

bied1 bied2


Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (48 mieszkań) w m. Strzelce Krajeńskie (wspólnie z JM Projekt)

poli1


Projekt instalacji wod.-kan, gazowej, c.o. wraz z technologią kotłowni oraz wentylacji hybrydowej i mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku produkcyjno-magazynowym w m. Kuźnik

rog1 rog2


Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w m. Zieleniewo (wspólnie z JM Projekt)

z1 z2


Projekt instalacji wod.-kan., c.o. wraz z technologią kotłowni oraz wentylacji w warsztacie samochodowym i SKP w m. Przytoczna

ho1


Projekt budynku usługowo-biurowego w m. Rąpin

1k 2k


Projekt budowy instalacji gazowej z urządzeniami grzewczymi w budynku produkcyjnym w m. Łowyń

b1


Projekt budowy stanowisk do ćwiczeń praktycznych z zajęć hotelarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku


Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w lokalu fitness i siłowni

sz1 sz2


Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w zakładzie przemysłowym w m. Międzychód

2b 1b3b


Projekt instalacji grzewczej wraz z technologią kotłowni o mocy powyżej 100 kW w warsztacie samochodowym i SKP w m. Orzeszkowo

1 2 3


Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku usługowo-handlowym w Drezdenku

1h2h


Projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji wod.-kan., c.o. i gaz w budynkach mieszkalnych w układzie szeregowym z częścią usługową w m. Wieleń

1 2 3 4 5 6


Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w budynku produkcyjno-biurowym w m. Strzelce Krajeńskie

1spar 2spar


Opracowanie projektu wykonawczego budowy instalacji grzewczej wraz z technologią kotłowni w budynku usługowym S&Garden w m. Trzebicz

3s 2s 1s


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.t. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” (wspólnie z JM Projekt)

NIEGO1 NIEGO2 NIEGO3


Projekt przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku użyteczności publicznej (dom kultury) w Drezdenku


Projekt instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku produkcyjno-biurowym w Drezdenku


Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy cmentarza miejskiego w m. Strzelce Krajeńskie


Opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbudowy i nadbudowy budynku cynkowni Meprozet Stare Kurowo


Projekt przebudowy instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz cieplnej na terenie zakładu przemysłowego w m. Stare Kurowo


Montaż instalacji ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym w m. Goszczanowo

20170627_211144 20170627_211234 20170627_211331 20170627_211429


Projekt przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja instalacji c.o., budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

1


Opracowanie dokumentacji kosztorysowej budowy budynku opieki zdrowotnej w m. Górki Noteckie


Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku usługowym (restauracja) z funkcją noclegową w m. Chrzypsko Wielkie


Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku produkcyjnym (tartak) w m. Stare Kurowo


Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym w m. Drezdenko


Opracowanie dokumentacji kosztorysowej do celów dotacji na budowę obory dla bydła w m. Błotno


Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr B gimnazjum w Drezdenku


Opracowanie projektu wykonawczego branży sanitarnej wraz z dokumentacją kosztorysową termomodernizacji żłobka miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp. (współprojekt z KH PROJEKT)


Montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Niegosławiu

20170508_103041 20170508_103111 20170508_103124 20170508_103317 20170508_103416 20170508_103432 20170509_200251 20170509_200344


Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krzyż Wielkopolski

1 2 3 4 5 6


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz ul. Akacjowa


Montaż technologii kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Drezdenko

20170121_122848 20170121_122836  20170121_122816 20170121_122750


Projekt instalacji c.o. oraz wod.-kan. w budynku produkcyjnym w m. Gursz

1 2


Montaż kotłowni na paliwo stałe (ekogroszek) w budynku mieszkalnym w m. Trzebicz

20161108_100914 20161108_100929 20161108_101008 20161108_101015 20161108_101057 20161108_101135


Montaż technologii kotłowni na biomasę (pellet) w budynku mieszkalnym w m. Osów

kotłownia pellet 20161025_115845 20161025_120137 20161025_120154


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Drezdenko – obręb Radowo


Montaż technologii kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym w Drezdenku przy ul. Długiej

20161021_132127 20161021_132216 20161021_132257


Montaż instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko

20161014_173503 20161014_173546 20161020_081934 20161020_082135 20161020_082422 20161020_082513


Projekt kotłowni gazowej oraz instalacji gazu w budynku mieszkalno-handlowym w m. Kwilcz

1 2


Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku handlowym z funkcją gastronomiczną w m. Mierzyn

jahns


Montaż kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w m. Niegosław

20161001_142532


Projekt kotłowni gazowej o mocy 450 kW w budynku produkcyjnym w Drezdenku

1 2 3


Montaż instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej w Drezdenku

20160816_160603 20160816_160608 20160820_200641 20160820_200716 20160820_200830 20160820_200848


Montaż instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o.) w budynku mieszkalnym w m. Niegosław

20160729_180335 20160730_193715 20160730_193756 20160730_193846 20160730_194016 20160730_194107


Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku stacji paliw z funkcją gastronomiczną w m. Krąpiel

20160420_183136 20160421_174550 20160428_193423 20160429_164107 20160429_164227 20160520_165736


Montaż instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym w m. Osów

20160701_121226 20160701_195059 20160701_195140 20160706_144920 20160706_144928 20160706_145003


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Osów


Projekt instalacji wewnętrznych wod.-kan., grzewczej i went. w budynku sali wiejskiej w Grotowie

grotow


Projekt instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. oraz wentylacji w budynku cynkowni ogniowej w Drezdenku

1 2 3


Montaż instalacji wewnętrznych w 9 lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Drezdenku

20160330_155418 20160402_125042 20160504_200847 20160504_200940


Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego, wod.-kan. oraz gazowej w budynku prywatnego przedszkola w Kwilczu

1p


Opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni olejowej z układem przygotowania c.w.u. w budynku użyteczności publicznej w Strzelcach Krajeńskich

1


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Osów w Gminie Drezdenko


Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie Radowo w m. Drezdenko


Projekt termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych w m. Strzelce Kraj. (współprojekt z JM PROJEKT)

1 2 3 4


Projekt przebudowy (modernizacji) instalacji c.o. i c.w.u. w budynku żłobka miejskiego w Gorzowie Wlkp. (współprojekt z KH PROJEKT)

1


Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku noclegowni w m. Wielowieś

1


Projekt budynku mieszkalnego w m. Osów

1 2 3 4


Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Drezdenko

1 2 3 4


Projekt budowy instalacji gazu w zakładzie cukierniczym w Sierakowie

1 2 Bez tytułu


Projekt przebudowy kotłowni w budynku usługowym w Międzychodzie

1


Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie (współprojekt z JM PROJEKT)

1 2 3


Projekt remontu elewacji i pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj. ul. Ludowa (współprojekt z JM PROJEKT)

1 2


Sporządzenie rysunku technologii przygotowania c.w.u. w budynku użyteczności publicznej w Stanowicach

1


Projekt remontu budynku sali wiejskiej w Bronowicach (współprojekt z JM PROJEKT)


Montaż kotłowni na paliwo stałe wraz z pompą ciepła typu powietrze-woda w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

20151120_225044 20151120_225119 20151120_225523


Projekt instalacji c.o., wod.-kan. w budynku przedszkola publicznego w Międzyrzeczu (współprojekt z KH Projekt)

1 2


Montaż kotłowni gazowej oraz pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku w Drezdenku ul. Słoneczna

20151222_152137 20151222_152251 20160210_14292220160210_142927


Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oczyszczalni ścieków w m. Sławno (współprojekt z JM PROJEKT)


Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w m. Błotnica

20150501_113611 20150501_113902 20150501_145117 20150501_145149


Opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobiegniewie


Projekt remontu budynku sali wiejskiej w Gościmcu (współprojekt z JM PROJEKT)


Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku użyteczności publicznej w m. Brzoza (współprojekt z KH Projekt)

1 2 3


Projekt budynku usługowego w m. Dobiegniew

1 2 3


Montaż instalacji w budynku biurowym w m. Osów

20150620_185444 20150707_100641 20150707_100727


Montaż technologii kotłowni w budynku mieszkalnym w Drezdenku

1


Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku usługowo-produkcyjnym w m. Sieraków

1 2


Montaż instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Drezdenko

20150824_162022 20150902_193335 20150902_193900 20150902_194117 WP_20150307_006 WP_20150307_013 WP_20150307_017 WP_20150307_021


Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku użyteczności publicznej w Drezdenku


Projekt kompleksu garaży jednoboksowych w m. Drezdenko


Projekt budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Osów

instal rzut


Projekt przebudowy instalacji c.w.u. w budynku szatni Stadionu Miejskiego w Drezdenku


Projekt remontu sieci wodociągowej w m. Drezdenko ul. Podgórna (współprojekt z JM PROJEKT)


Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Osów

1 2 3 4


Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Rąpin

1 2 3 4


Projekt budowy wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym w Strzelcach Kraj. ul. Zachodnia (współprojekt z JM PROJEKT)


Projekt budowy instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj., ul. Al. Wolności (współprojekt z JM PROJEKT)


Projekt budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj., ul. Wyszyńskiego (współprojekt z JM PROJEKT)


Projekt instalacji grzewczej i wod.-kan. w hali produkcyjnej w m. Chełst

Chełst


Projekt modernizacji kotłowni wraz z budową instalacji gazu w budynku produkcyjnym w Strzelcach Kraj. (współprojekt z JM PROJEKT)

kotlownia schemat


Montaż instalacji centralnego ogrzewania i wod.-kan. w lokalu mieszkalnym w kamienicy w m. Drezdenko

WP_20150402_001 WP_20150402_005 WP_20150402_007 WP_20150402_012


Montaż instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. i gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Drezdenku

WP_001046 WP_001599 WP_001700 WP_001772  WP_20150214_003 WP_20150214_004 WP_20150219_002 WP_20150225_001