728 910 389 archisanit@gmail.com

Realizacje 2023

2023

Projekt budowy kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Kurowie

Projekt termomodernizacji budynków leśniczówek Odyniec oraz Solecko wraz z modernizacją kotłowni na paliwo stałe
Projekt instalacji wod.-kan. wraz z przyłączami, instalacji wentylacji hybrydowej oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w m. Suchowo oraz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Cybowo, w gminie Kalisz Pomorski
Projekt termomodernizacji budynku sali wiejskiej w m. Głęboczek
Projekt budowy budynku administracyjno-biurowego leśnictwa Irena-Wilcze Doły w m. Trzebicz Nowy
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy budynku administracyjno-biurowego leśnictwa w m. Trzebiszewo
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy budynku administracyjno-biurowego leśnictwa w m. Bledzew
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stare Bielice
Projekt przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 1800 kW w m. Dobiegniew
Projekt przebudowy kotłowni olejowej na kotłownię gazowo-olejową o mocy 2x 150 kW w budynku użyteczności publicznej w m. Dobiegniew
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji klimatyzacji typu SPLIT i VRF w budynku biblioteki publicznej w Drezdenku
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch szczelnych zbiorników na ścieki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Goszczanowie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne i innymi elementami infrastruktury technicznej w m. Karwin w Gminie Drezdenko
Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie wraz z montażem OŹE tj. gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i naziemnej instalacji fotowoltaicznej.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorzowskiej 2 w Strzelcach Krajeńskich
Projekt budowy budynku OSP Łęgowo