728 910 389 archisanit@gmail.com

Nadzór budowlany

Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, odbiory, przeglądy, kontrole

Projektowanie sieci i instalacji

Wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych

Kosztorysowanie

Kosztorysy budowlane i przedmiary

lat doświadczenia

Projektowanie, nadzór i wykonawstwo w budownictwie

ARCHISANIT Wojciech Dymek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Archisanit

Oferta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Projektowanie

Kosztorysowanie budowlane

Nadzór budowlany

Doradztwo techniczne