728 910 389 archisanit@gmail.com

Nadzór budowlany

Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, odbiory, przeglądy, kontrole

Projektowanie sieci i instalacji

Wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych

Kosztorysowanie

Kosztorysy budowlane i przedmiary

lat doświadczenia

Projektowanie, nadzór i wykonawstwo w budownictwie

ARCHISANIT Wojciech Dymek

Głównym zakresem działalności jest projektowanie, nadzór budowlany, kosztorysowanie budowlane oraz doradztwo techniczne. Działamy na rynku budowlanym nieprzerwanie od 2015 roku.

mgr inż. Wojciech Dymek
upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16

Archisanit

Oferta

Głównym zakresem działalności jest projektowanie instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., gazowych i wentylacyjnych; kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwo stałe; instalacji z pompami ciepła oraz innymi OŹE; sieci i przyłączy wod.-kan. Nadzór budowlany prowadzimy w zakresie: kierownictwo budowy w specjalności instalacyjnej (branża sanitarna), przeglądy budynków i instalacji; oceny i opinie techniczne w zakresie instalacji grzewczych i sanitarnych. Wykonujemy: przedmiary i kosztorysy branży budowlanej i sanitarnej.

Projektowanie

Kosztorysowanie budowlane

Nadzór budowlany

Doradztwo techniczne