728 910 389 archisanit@gmail.com

Wybrane realizacje

2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy budynku administracyjno-biurowego leśnictwa w m. Trzebiszewo
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy budynku administracyjno-biurowego leśnictwa w m. Bledzew
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stare Bielice
Projekt przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową o mocy 1800 kW w m. Dobiegniew
Projekt przebudowy kotłowni olejowej na kotłownię gazowo-olejową o mocy 2x 150 kW w budynku użyteczności publicznej w m. Dobiegniew
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła, instalacji wod.-kan., instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji klimatyzacji typu SPLIT i VRF w budynku biblioteki publicznej w Drezdenku
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy dwóch szczelnych zbiorników na ścieki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Goszczanowie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy kontenera sanitarnego wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne i innymi elementami infrastruktury technicznej w m. Karwin w Gminie Drezdenko
Termomodernizacja i przebudowa budynku przedszkola Chatka Puchatka w Starym Kurowie wraz z montażem OŹE tj. gazowej absorpcyjnej pompy ciepła i naziemnej instalacji fotowoltaicznej.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorzowskiej 2 w Strzelcach Krajeńskich
Projekt budowy budynku OSP Łęgowo