728 910 389 archisanit@gmail.com

Oferta

Projektowanie

 • instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., gazowych i wentylacyjnych
 • kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwo stałe
 • instalacji z pompami ciepła oraz innymi OŹE
 • sieci i przyłączy wod.-kan.
 • adaptacje projektów typowych
 • budynków nowych, rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów itp.
 • remonty i modernizacje istniejących budynków

Nadzór budowlany

 • kierownictwo budowy w specjalności instalacyjnej (branża sanitarna)
 • przeglądy budynków i instalacji
 • oceny i opinie techniczne w zakresie instalacji grzewczych i sanitarnych

Kosztorysowanie budowlane

 • przedmiary i kosztorysy branży budowlanej
 • przedmiary i kosztorysy branży instalacyjnej

Doradztwo techniczne

 • w wyżej wymienionym zakresie