728 910 389 archisanit@gmail.com

Realizacje 2021 – 2015

Projekt termomodernizacji budynku Szkółki Leśnej w m. Gościm
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach wielorodzinnych w m. Dobiegniew
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej dot. termomodernizacji, przebudowy oraz przystosowania budynku ośrodka zdrowia dla osób niepełnosprawnych w m. Dobiegniew
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dot. przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Zwierzynie
Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku szkoły w Strzelcach Kraj. (wspólnie z JM Projekt)
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej przebudowy instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z automatyką sterującą w budynku biurowym w Gorzowie Wielkopolskim
Projekt budowy instalacji gazowej oraz wymiany instalacji c.o. wraz z montażem gazowego kotła grzewczego w budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Dobiegniewie
Projekt zmiany źródła ciepła (powietrzna pompa ciepła) wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Obsługi Technicznej oraz budynku warsztatowo-garażowym na terenie oczyszczalni ścieków w Międzychodzie
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko
Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej wielobranżowej budowy Osiedla nad Starą Notecią w Drezdenku

Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii tj. gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji ogrzewania podłogowego wraz z technologią pompy ciepła typu powietrze/woda w budynku mieszkalnym w konstrukcji drewnianej (z bali) w m. Rąpin

Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w m. Strzelce Kraj.

Projekt instalacji wod.-kan., wentylacji hybrydowej oraz nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni na pellet o mocy 285 kW w budynku produkcyjnym z częścią socjalno-biurową w m. Trzebicz

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Niegosław

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach Zespołu Szkół w Dobiegniewie

Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko w obrębie Radowo

Projekt budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Dobiegniewie

Projekt przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Dobiegniewie

Projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni na pellet o mocy 125 kW, instalacji wod.-kan. oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku produkcyjnym w m. Ługi

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią pompy ciepła oraz instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko

Projekt instalacji grzewczej elektrycznej (kable grzejne) oraz wod.-kan. w budynku mieszkalnym w m. Długie

Projekt instalacji grzewczej elektrycznej (kable grzejne) oraz wod.-kan. w budynku mieszkalnym w m. Kwiejce

Projekt przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalny wielorodzinnym w Drezdenku
Projekt remontu budynku administracyjno-biurowego w Drezdenku w zakresie instalacji c.o., wod.-kan. i klimatyzacji wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej
Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania z technologią pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku mieszkalnym w m. Muchocin w Gminie Międzychód
Projekt instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania z technologią pompy ciepła typu powietrze-woda oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym w m. Barlinek
Projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy Aleji Piastów w Strzelcach Krajeńskich (wspólnie z JM Projekt)
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową dotyczącego przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Górki Noteckie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w m. Zwierzyn
Projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w pokojach gościnnych w Domu Weselnym w m. Stare Kurowo
Inwentaryzacja budowlana Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kotłowni gazowej wraz z instalacją gazu w budynku Zespołu Szkół w Dobiegniewie (wspólnie z JM Projekt)
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niwy i Ługi
Projekt instalacji c.o. i kotłowni na pellet, instalacji wod.-kan. i wentylacji hybrydowej w budynku sali wiejskiej w m. Wrzeszczyna
Projekt instalacji c.o. i technologii pompy ciepła, instalacji wod.-kan. i wentylacji hybrydowej w budynku sali wiejskiej w m. Biały Zdrój
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Projekt instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku
Projekt remontu budynku kościoła filialnego w Drezdenku
Projekt instalacji klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej
Projekt wielobranżowy budynku kancelarii leśnictwa w m. Goszczanowo wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej
Projekt instalacji c.o., wod.-kan. i gazowej w budynku mieszkalno-usługowym (gabinet stomatologiczny) w m. Międzychód
Projekt instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym (adaptacja stodoły na cele mieszkalne) w pow. świebodzińskim
Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radęcin
Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego-ogrzewania, gazowej w budynku mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w m. Międzyrzecz wraz z projektem podziemnego zbiornika na gaz płynny oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko
Projekt wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego-ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z częścią usługową w m. Strzelce Kraj. ul. Ogrodowa
Projekt instalacji w budynku mieszkalnym w m. Trzebicz Nowy z wykorzystaniem rewersyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda
Projekt wykonawczy instalacji wodociągowej, gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej o mocy ponad 1000 kW w budynku produkcyjnym w m. Stargard
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Osów
Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej w Drezdenku
Projekt rozbudowy przyłącza wody i zewnętrznej instalacji wodociągowej w ramach przebudowy skweru w Drezdenku
Projekt instalacji wod.-kan., c.o. wraz z technologią kotłowni na pelet w budynku magazynowym z zapleczem biurowym w m. Przeźmierowo
Projekt instalacji c.o., wod.-kan., gazowej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku mieszkalnym z częścią usługową (gabinety medyczne) w Drezdenku
Projekt wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia wraz z grzewczymi urządzeniami gazowymi w budynku produkcyjno-magazynowym w m. Drezdenko
Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (48 mieszkań) w m. Strzelce Krajeńskie (wspólnie z JM Projekt)
Projekt instalacji wod.-kan, gazowej, c.o. wraz z technologią kotłowni oraz wentylacji hybrydowej i mechanicznej z odzyskiem ciepła w budynku produkcyjno-magazynowym w m. Kuźnik
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w m. Zieleniewo (wspólnie z JM Projekt)
Projekt instalacji wod.-kan., c.o. wraz z technologią kotłowni oraz wentylacji w warsztacie samochodowym i SKP w m. Przytoczna
Projekt budynku usługowo-biurowego w m. Rąpin
Projekt budowy instalacji gazowej z urządzeniami grzewczymi w budynku produkcyjnym w m. Łowyń
Projekt budowy stanowisk do ćwiczeń praktycznych z zajęć hotelarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w lokalu fitness i siłowni
Projekt zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w zakładzie przemysłowym w m. Międzychód
Projekt instalacji grzewczej wraz z technologią kotłowni o mocy powyżej 100 kW w warsztacie samochodowym i SKP w m. Orzeszkowo
Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku usługowo-handlowym w Drezdenku

Projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacji wod.-kan., c.o. i gaz w budynkach mieszkalnych w układzie szeregowym z częścią usługową w m. Wieleń

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni w budynku produkcyjno-biurowym w m. Strzelce Krajeńskie

Opracowanie projektu wykonawczego budowy instalacji grzewczej wraz z technologią kotłowni w budynku usługowym S&Garden w m. Trzebicz

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji p.t. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” (wspólnie z JM Projekt)

Projekt przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku użyteczności publicznej (dom kultury) w Drezdenku

Projekt instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku produkcyjno-biurowym w Drezdenku

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej przebudowy cmentarza miejskiego w m. Strzelce Krajeńskie

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej rozbudowy i nadbudowy budynku cynkowni Meprozet Stare Kurowo

Projekt przebudowy instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz cieplnej na terenie zakładu przemysłowego w m. Stare Kurowo

Montaż instalacji ogrzewania podłogowego w budynku mieszkalnym w m. Goszczanowo
Projekt przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na gazową wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja instalacji c.o., budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej budowy budynku opieki zdrowotnej w m. Górki Noteckie
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku usługowym (restauracja) z funkcją noclegową w m. Chrzypsko Wielkie
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku produkcyjnym (tartak) w m. Stare Kurowo
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku magazynowym z zapleczem socjalnym w m. Drezdenko
Opracowanie dokumentacji kosztorysowej do celów dotacji na budowę obory dla bydła w m. Błotno
Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr B gimnazjum w Drezdenku
Opracowanie projektu wykonawczego branży sanitarnej wraz z dokumentacją kosztorysową termomodernizacji żłobka miejskiego nr 3 w Gorzowie Wlkp. (współprojekt z KH PROJEKT)
Montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Niegosławiu
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krzyż Wielkopolski
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Trzebicz ul. Akacjowa
Montaż technologii kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Drezdenko
Projekt instalacji c.o. oraz wod.-kan. w budynku produkcyjnym w m. Gursz
Montaż kotłowni na paliwo stałe (ekogroszek) w budynku mieszkalnym w m. Trzebicz
Montaż technologii kotłowni na biomasę (pellet) w budynku mieszkalnym w m. Osów
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Drezdenko – obręb Radowo
Montaż technologii kotłowni na paliwo stałe w budynku mieszkalnym w Drezdenku przy ul. Długiej
Montaż instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym w m. Drezdenko
Projekt kotłowni gazowej oraz instalacji gazu w budynku mieszkalno-handlowym w m. Kwilcz
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku handlowym z funkcją gastronomiczną w m. Mierzyn
Montaż kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w m. Niegosław

Projekt kotłowni gazowej o mocy 450 kW w budynku produkcyjnym w Drezdenku

Montaż instalacji wod.-kan. oraz centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej w Drezdenku

Montaż instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o.) w budynku mieszkalnym w m. Niegosław

Montaż instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku stacji paliw z funkcją gastronomiczną w m. Krąpiel

Montaż instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym w m. Osów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w m. Osów

Projekt instalacji wewnętrznych wod.-kan., grzewczej i went. w budynku sali wiejskiej w Grotowie

Projekt instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. oraz wentylacji w budynku cynkowni ogniowej w Drezdenku

Montaż instalacji wewnętrznych w 9 lokalach mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Drezdenku

Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego, wod.-kan. oraz gazowej w budynku prywatnego przedszkola w Kwilczu

Opracowanie dokumentacji technicznej kotłowni olejowej z układem przygotowania c.w.u. w budynku użyteczności publicznej w Strzelcach Krajeńskich

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej w m. Osów w Gminie Drezdenko

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie Radowo w m. Drezdenko

Projekt termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych w m. Strzelce Kraj. (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt przebudowy (modernizacji) instalacji c.o. i c.w.u. w budynku żłobka miejskiego w Gorzowie Wlkp. (współprojekt z KH PROJEKT)

Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku noclegowni w m. Wielowieś

Projekt budynku mieszkalnego w m. Osów

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Drezdenko

Projekt budowy instalacji gazu w zakładzie cukierniczym w Sierakowie

Projekt przebudowy kotłowni w budynku usługowym w Międzychodzie

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt remontu elewacji i pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj. ul. Ludowa (współprojekt z JM PROJEKT)

Sporządzenie rysunku technologii przygotowania c.w.u. w budynku użyteczności publicznej w Stanowicach

Projekt remontu budynku sali wiejskiej w Bronowicach (współprojekt z JM PROJEKT)

Montaż kotłowni na paliwo stałe wraz z pompą ciepła typu powietrze-woda w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

Projekt instalacji c.o., wod.-kan. w budynku przedszkola publicznego w Międzyrzeczu (współprojekt z KH Projekt)

Montaż kotłowni gazowej oraz pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku w Drezdenku ul. Słoneczna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektów oczyszczalni ścieków w m. Sławno (współprojekt z JM PROJEKT)

Montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w m. Błotnica

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobiegniewie

Projekt remontu budynku sali wiejskiej w Gościmcu (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku użyteczności publicznej w m. Brzoza (współprojekt z KH Projekt)

Projekt budynku usługowego w m. Dobiegniew

Montaż instalacji w budynku biurowym w m. Osów

Montaż technologii kotłowni w budynku mieszkalnym w Drezdenku

Projekt instalacji c.o. i wod.-kan. w budynku usługowo-produkcyjnym w m. Sieraków

Montaż instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w m. Drezdenko

Montaż pompy ciepła typu powietrze-woda w budynku użyteczności publicznej w Drezdenku

Projekt kompleksu garaży jednoboksowych w m. Drezdenko

Projekt budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Osów

Projekt przebudowy instalacji c.w.u. w budynku szatni Stadionu Miejskiego w Drezdenku

Projekt remontu sieci wodociągowej w m. Drezdenko ul. Podgórna (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Osów

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Rąpin

Projekt budowy wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku wielorodzinnym w Strzelcach Kraj. ul. Zachodnia (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt budowy instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj., ul. Al. Wolności (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Strzelce Kraj., ul. Wyszyńskiego (współprojekt z JM PROJEKT)

Projekt instalacji grzewczej i wod.-kan. w hali produkcyjnej w m. Chełst

Projekt modernizacji kotłowni wraz z budową instalacji gazu w budynku produkcyjnym w Strzelcach Kraj. (współprojekt z JM PROJEKT)

Montaż instalacji centralnego ogrzewania i wod.-kan. w lokalu mieszkalnym w kamienicy w m. Drezdenko

Montaż instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. i gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Drezdenku