728 910 389 archisanit@gmail.com

Realizacje 2022

Projekt budowy budynku użyteczności publicznej (ośrodek kultury) w m. Drezdenko
Projekt koncepcji przebudowy budynku mieszkalnego w Nadleśnictwie Smolarz
Projekt koncepcji przebudowy budynku mieszkalnego w Nadleśnictwie Smolarz
Projekt instalacji branży sanitarnej wraz z technologią kotłowni gazowej w budynku DPS w Dobiegniewie (wspólnie z JM Projekt)
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niegosław
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej w m. Zwierzyn
Projekt instalacji branży sanitarnej wraz z technologią pompy ciepła w zabytkowym budynku willi w m. Trzebicz
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku użyteczności publicznej w m. Budachów
Projekt wymiany kotłów na paliwo stałe w wybranych budynkach Nadleśnictwa Karwin oraz Nadleśnictwa Smolarz
Projekt modernizacji kotłowni gazowej w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Karwin w Drezdenku
Projekt budowy instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w Dobiegniewie
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku w zabudowie bliźniaczej w m. Gorzów Wlkp.
Projekt zewnętrznych instalacji branży sanitarnej na skwerach w m. Drezdenko
Projekt kotłowni gazowej o mocy 300 kW w budynku użyteczności publicznej w Dobiegniewie
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Drezdenko
Projekt instalacji branży sanitarnej w Stacji Demontażu Pojazdów w m. Drezdenko
Projekt zewnętrznej, naziemnej instalacji ciepłowniczej w zakładzie produkcyjnym w m. Barlinek

Projekt budynku kancelarii leśnictwa Przeborowo

Projekt instalacji branży sanitarnej w części budynku Szkoły Podstawowej w m. Kłodawa
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku OSP Drezdenko
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku OSP Lewice
Projekt instalacji branży sanitarnej w budynku OSP Żółwin
Projekt instalacji branży sanitarnej w sali wiejskiej w m. Pomierzyn wraz z technologią pompy ciepła